کارشناس گروه

امراله تمسکی
تحصیلات:  فوق لیسانس
تلفن:  081-38291279
تلفن داخلي:  233
آدرس:   همدان، خیابان مهدیه، رو به روی پارک مردم، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعي
توضیحات:  
 


 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند