کارشناس گروه

http://eco.basu.ac.ir/


نام:  امراله تمسکی

سمت:  کارشناس گروه

تحصیلات:  فوق لیسانس

تلفن:  081-38291279

تلفن داخلي:  233

آدرس:   همدان، خیابان مهدیه، رو به روی پارک مردم، دانشگاه بوعلي سينا، دانشكده‌ی اقتصاد و علوم اجتماعي

توضیحات:  
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند