English | العربیهمشاهده همه
 

1397/07/08
برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ جامعه‌شناسی
جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری آقای زین‌العابدین افشار در رشته‌ی...
1397/07/08
برگزاری جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری در رشته‌ جامعه‌شناسی
جلسه‌ی دفاع از رساله دکتری خانم سارا دارابی در رشته‌ی جامعه‌...
1396/11/29
ایجاد دفتر انجمن جمعیت شناسی ایران در دانشگاه بوعلی سینا
  طی حکمی آقای دکتر حاتم حسینی عضو هیأت علمی دانش...
1396/09/13
همکار گرامی جناب آقای دکترفرزاد سیر
انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان  دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ...
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند